Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ
 
Szkoła Podstawowa nr 1 Poznań
Herb RP
Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu

2018.10.10

Wasze prace EDJO 2018

prezentacja angielski Patryk.pptx

Dialog With T-Shirt.pptx

polskie reklamy.pptx

EDJO Franek Pogodski 6A.odp

prezentacja angielski.pptx

Ignaś Podlaszewski projekt tshirt.pptx

Michał.pptx

The story.pptm

angielski prezentacja koszulki.pptx

Angielskie słowa w polskich reklam.pptx

Zadanie domowe z angielskiego.pptx

2018.09.28

Film

2018.09.10

EDJO

2018/2019

Tegoroczne projekty z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych

Kl. 4
- robimy zdjęcia opakowań ( spożywczych, chemii gospodarczej..), na których są nazwy angielskie , ze zdjęć robimy kolaż lub prezentację Power Point.

Kl. 5
- język angielski w mediach – zdjęcia reklam, bannerów, reklamy w tv – prezentacja Power Point lub kolaż

Kl. 6
- robimy zdjęcia T-shirtów z napisami angielskimi ( minimum 5 ) i układamy je w ten sposób by napisy utworzyły historyjkę ( stawiamy na kreatywność) – prezentacja PP lub tradycyjnie na arkuszu papieru

Kl. 7
- spot reklamowy reklamujący naszą szkołę w j. angielskim. Długość od 40 sek. do max 3 min

Kl. 8
- tworzymy memy, gify, które w zabawny sposób przedstawiają trudy życia szkolnego. Oczywiście w j. angielskim :-)

TERMIN ODDANIA WSZYSTKICH PRAC DO 21 WRZEŚNIA !!!!

2018.09.10

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POZNANIU ROK SZKOLNY 2018/2019

KONTRAKT Z UCZNIEM

1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane.

2. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest spójny z wewnątrz - szkolnym systemem oceniania.

3. Uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny z przedmiotu wraz z ich ustnym uzasadnieniem.

4. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe oraz projektowe są obowiązkowe.

5. Integralną część oceny stanowi wkład pracy ucznia oraz jego zaangażowanie, aktywność i wykorzystywanie możliwości intelektualnych.

6. Sprawdziany zapowiadane są z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem, z podaniem zakresu materiału

7. Uczeń , który otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą ze sprawdzianu może go poprawić raz w terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym niż 2 tygodnie od sprawdzianu. Poprawa odbywa się na tych samych zasadach na jakich opierał się właściwy sprawdzian. Kryteria oceniania nie ulegają zmianie.

8. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie ma on obowiązek napisania go w terminie dwóch tygodni od pojawienia się w szkole.

9. Kartkówki nie muszą być zapowiadane wcześniej, jeśli obejmują materiał z ostatniej lekcji, a maksymalna ocena jaką można za nie otrzymać wynosi bardzo dobry plus. W przypadku szerszego zakresu maksymalną oceną jest celujący.

10. Działania ucznia w klasach IV i V typu:
• Praca na lekcji/lub jej brak,
• proste formy pracy domowej/lub brak,
• współpraca w grupie/lub jej brak
• zaangażowanie w naukę/lub jego brak
• brak pracy domowej, zeszytu lub nieprzygotowanie
jest nagradzane lub karane przez nauczyciela punktami/ocenami/dolarami/itp. zgodnie z systemem ustalonym przez nauczyciela prowadzącego zajęcia

11. Uczniowie klas VI i VIII za działania wymienione w p. 10 otrzymują za 5 plusów 5, za 5 minusów 1 w systemie odnawialnym.

12. Ocena semestralna oraz roczna jest średnią ważoną, a nie średnią arytmetyczną otrzymanych przez ucznia ocen.

13. Nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę semestralną oraz roczną uczniowi, który systematycznie wykazywał się aktywną pracą. Nie dopuszcza się jednorazowego wykazania się wiedzą na koniec semestru lub na koniec roku w celu zmiany oceny.

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIOWSKIEJ PODLEGAJĄCE OCENIANIU NA JEKCJACH JĘZYKA OBCEGO

1. Rozumienie ze słuchu.
2. Gramatyka.
3. Słownictwo.
4. Mówienie.
5. Czytanie.
6. Pisanie.
7. Prace projektowe.
8. Aktywność.

II. KRYTERIA OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM AKTYWNOŚCI UCZNIA.

1. Ocena nie zawsze jest oceną całkowitą. np 3+ ma wartość=3,5

2. Sprawdziany pisemne, kartkówki są punktowane i przeliczane na stopnie wg następującej skali:
100% celujący
99% - 91% bardzo dobry
90% - 75% dobry
74% - 51% dostateczny
50%- 31% dopuszczający
30% - 0% niedostateczny

2018.09.03

ENGLISH CORNER

EC 1 EC 1

2018.03.07

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I-VII Leon

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas I-VII, który odbędzie się w naszej szkole 13 kwietnia 2018r. Ogólnopolski konkurs przedmiotowy Leon z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych posiadanych przez uczniów. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędnych do rozwiązania zadań.
Więcej informacji: www.leon-konkursy.pl

Aby wziąć udział w KONKURSIE należy wysłać zgłoszenie przez dziennik elektroniczny synergia.librus.pl (wpisując imię, nazwisko oraz klasę ucznia). Uczestnik deklarujący udział w konkursie wysyła wiadomość przez dziennik oraz wpłaca wpisowe w wysokości 8,50 zł do nauczyciela przyjmującego zapisy (termin do 2.04.2018r.) - brak opłaty = brak zapisu na konkurs.

Zapisy trwają do 2 kwietnia 2018r.

Klasy I-III: zapisy przyjmują: p. Ewelina Koralewska oraz p. Marzena Ciura

Klasy IV- VII : zapisy przyjmują: p. Aleksandra Frątczak, p. Joanna Grzybowska oraz p.M.Niżyńska

ZAPRASZAMY!

2018.01.04

LEON - OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Konkurs

Wyniki znajdują się: TUTAJ

2017.11.13

KONKURS

Konkurs z języka angielskiego LEON odbędzie się w najbliższą środę 15.11.2017r.

Uczniowie, którzy zapłacili i zostali zapisani na konkurs proszeni są o przyjście do sal o godzinie 13.40

klasy, które uczy p. M. Ciura - sala 12
klasy, które uczy p. A. Wasyl-Górska - sala 44.

Prosimy o punktualność i zabranie ze sobą długopisu czarnego lub niebieskiego

2017.11.13

LEON KLASY 4-7 SESJA JESIENNA

Konkurs z języka angielskiego LEON odbędzie się w najbliższą środę 15.11.2017r.

Uczniowie, którzy zapłacili i zostali zapisani na konkurs proszeni są o przyjście do sal o godzinie 11.40

klasy 4 - sala 130 p. Joanna Grzybowska
klasy 5 - sala 129 p. Aleksandra Frątczak
klasy 6 i klasy 7 - sala 131 p. Maria Niżyńska.

Konkurs rozpoczynamy o 11.40 Prosimy o punktualność i zabranie ze sobą długopisu czarnego lub niebieskiego.

LEON - OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas IV-VII

Sesja jesienna

Konkurs

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas IV-VII, który odbędzie się w naszej szkole 15 LISTOPADA 2017r. Ogólnopolski konkurs przedmiotowy Leon z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych posiadanych przez uczniów. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędnych do rozwiązania zadań. Więcej informacji: www.leon-konkursy.pl

Aby wziąć udział w KONKURSIE należy wysłać zgłoszenie przez dziennik elektroniczny synergia.librus.pl (wpisując imię, nazwisko oraz klasę ucznia). Uczestnik deklarujący udział w konkursie wysyła wiadomość przez dziennik oraz wpłaca wpisowe w wysokości 8,50 zł do nauczyciela przyjmującego zapisy (termin do 21 października 2017r.) - brak opłaty = brak zapisu na konkurs.

Zapisy trwają do 21 października 2017r.

Klasy IV- VII : zapisy przyjmują: p. Aleksandra Frątczak oraz p. Joanna Grzybowska

ZAPRASZAMY!

7 klasiści prowadzą lekcje

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

201709_EDJ

201709_EDJ

201709_EDJ

201709_EDJ

2017.01.18

Wyniki konkursu Leon z języka angielskiego

WYNIKI

2016.12.12

WYNIKI PLASTYCZNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO - PICTURE DICTIONARY

Spośród 77 wspaniałych prac Jury Konkursu wybrało zwycięzców i przyznało:

I miejsce:
Zofii Leśniewskiej z kl. 2g

II miejsce:
Sarze Pietrzak z kl. 3c

III miejsce:
Mai Puchalskiej z kl. 2a

Wyróżniania otrzymują:
Mateusz Nowakowski 1d
Jagoda Stryjska 3f
Julia Panek 3f
Natalia Kaczała 2f
Olivier Majcherek 2e
Natalia Koczorowska 3b
Lena Scheuer 3g
Wiktoria Nowicka 2d
Anna Karasińska 2d
Gabriel Stelmach 2d
Krzysztof Sierpiński 3g
Natasza Górna 1a
Magdalena Haufa 2
Olgierd Mamet 3e
Aniela Mika 2a
Wiktor Kałek 3c
Amelia Tomczak 2g
Fiona Markowska 2a
Jakub Wójcik 1d
Jakub Hertig 3d
Maja Horbatowicz 2h
Nela Mamet 2g
Maria Szynkarek 2d
Olivier Pietrzak 3a
Hanna Pogodska 2a
Wojciech Okupniak 2a

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś dzięki uprzejmości Rady Rodziców i Szkoły zwycięzcom konkursu oraz wyróżnionym dzieciom zostaną wręczone drobne nagrody.

Część prac można podziwiać w holu szkoły przy wejściu głównym, resztę zaś w galerii.

Zapraszamy do galerii.

Katarzyna Brzezińska
Anna Wasyl-Górska

2016.11.14

LEON - OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas II – VI

Konkurs

Sesja jesienna - odbędzie się w najbliższy piątek 18.11.2016r. o godz. 7.50
Konkurs trwa 45 min + 10 na sprawy organizacyjne
Uczniowie zabierają ze sobą niebieski/czarny długopis.

  1. Sala 48 - uczniowie klas: 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 2g i 3a nauczyciel prowadzący: A. Wasyl-Górska
  2. Sala 46 - uczniowie klas:3b, 3d, 3e, 3f, 3g nauczyciel prowadzący : K. Brzezińska
  3. Sala 112 - uczniowie klas: 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5a i 5c nauczyciel prowadzący: J. Grzybowska
  4. Sala 113 - uczniowie klas:5c, 5d, 6b, 6c, 6e i 6f nauczyciel prowadzący: M. Niżyńska

Po zakończonym konkursie dzieci zostaną odprowadzone do świetlicy lub do klas.

Prosimy o punktualne przybycie.

2016.11.02

Plastyczny konkurs języka angielskiego dla klas 1-3 SP

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do stworzenia SŁOWNICZKA OBRAZKOWEGO na dowolny temat. Prace plastyczne na pojedynczej kartce formatu A4 lub większego powinny przedstawiać wybrany temat (np. ciało ludzkie, dom, sklep, sporty, świat podwodny, kosmos) wraz z tytułem i podpisami w języku angielskim (minimum 10 słów). Szczególnie brana pod uwagę będzie pomysłowość przedstawienia danego tematu i praca włożona w jej opisanie. Słowniczki należy dostarczyć do końca listopada swoim nauczycielom języka angielskiego.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Katarzyna Brzezińska
Anna Wasyl-Górska

Konkurs

Przykład z „Big Book of English Words”, wyd. Usborne

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW - KLASA 5a

OFERTA WARSZTATÓW JĘZYKOWYCH - WYJAZD DO SZKOCJI

Warsztaty językowe : Oferta

2016.10.06

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2016 - KLASY 1-3

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych uczniowie klas 1-3 zaprezentowali na auli piosenkę w języku angielskim: „Hello to all the children of the World”. Każda klasa uczyła się także dodatkowej piosenki podczas kilku zajęć lekcyjnych. Następnie nadszedł czas na popisy wokalne w wykonaniu naszych odważnych, najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Wszyscy spisali się na medal! :-)

W tym szczególnym dniu dzieci z pewnością dowiedziały się, dlaczego warto uczyć się języków obcych, zapoznały się z brzmieniem różnych języków oraz zostały zachęcone do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną.

Zapraszamy do galerii.

A.Frątczak
E.Koralewska
K.Brzezińska

2016.10.06

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2016 - 5.10.2016

Moi drodzy w tym roku z małym opóźnieniem ale za to głośno i śpiewająco obchodziliśmy EDJO w naszej szkole. Wszyscy spisaliście się wspaniale!

O to krótki fotoreportaż z dzisiejszej imprezy.

Zapraszamy do galerii.

2016.09.29

KONKURSY

30 listopada kolejna edycja English High Flier

Chętnych proszę o zgłoszenia i wpłatę 9 zł do 28 października. Lista u mnie.

2 grudnia 2016 etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu J. Angielskiego

Konkurs jest bezpłatny, zgłoszenia także u Joanny Grzybowskiej

2016.09.28

LEON - OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas II – VI

Sesja jesienna

Leon

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla klas II-VI, który odbędzie się w naszej szkole 18 LISTOPADA 2016r. Ogólnopolski konkurs przedmiotowy Leon z języka angielskiego ma na celu sprawdzenie umiejętności językowych posiadanych przez uczniów. Chęć udziału w teście jest także motywacją do nauki słownictwa i gramatyki niezbędnych do rozwiązania zadań. Więcej informacji: www.leon-konkursy.pl

Aby wziąć udział w KONKURSIE należy wysłać zgłoszenie przez dziennik elektroniczny synergia.librus.pl (wpisując imię, nazwisko oraz klasę ucznia). Uczestnik deklarujący udział w konkursie wysyła wiadomość przez dziennik oraz wpłaca wpisowe w wysokości 8 zł do nauczyciela przyjmującego zapisy (termin do 17 października 2016r.).

Zapisy trwają do 16 października 2016r.

Klasy I-III: zapisy przyjmuje p. Katarzyna Brzezińska

Klasy IV- VI : zapisy przyjmują: p. Aleksandra Frątczak, p. Joanna Grzybowska oraz p. M. Niżyńska.

ZAPRASZAMY!

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

W związku z tym, że najbliższy tydzień (26.09 - 30.09) obfituje w liczne wyjścia klasowe przekładamy prezentacje piosenek na kolejny.

Dokładna data zostanie podana niebawem.

Tymczasem małe przypomnienie tego co robiliśmy w zeszłym roku:

20160921_ec.jpg

 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.1